Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào (YRC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào
 • Tên quốc tế
  Yenlao Railway Join Stock Company
 • Viết tắt
  YRC
 • Trụ sở chính
  Số 99, đường Trần Hưng Đạo, TP. Yên Bái
 • Điện thoại
  (+84) 293 501 096
 • Fax
  (+84) 293 863 850
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Đường sắt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Chí Thịnh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hồng Phương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Hiển
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Khánh Linh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Cường
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đăng Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tuấn Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thùy Dương
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Chí Thịnh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ