Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (YBC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
 • Tên quốc tế
  YenBai Cement and Minerals Joint Stock Company
 • Viết tắt
  YBC
 • Trụ sở chính
  Tổ 16, Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • Điện thoại
  +84-(0)29-88.51.54
 • Fax
  +84-(0)29-88.55.85
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Quang Phú
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Việt Thương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Xuân Nguyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Chiến
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Tống Văn Tý
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Nghiêm Chang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Quang Phú
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Chiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Mạnh Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Thanh Nghị
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Văn Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Thanh Nghị
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Đình Hoàng
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ