Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội (XPH: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội
 • Tên quốc tế
  Hanoi Soap Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HASO
 • Trụ sở chính
  233B, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại
  (84-4) 3 858 7051
 • Fax
  (84-4) 3 858 4486
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất đặc biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Anh Vũ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Huy Lập
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quang Hòa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Thị Thanh Hường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tuấn Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Huyền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Vân Hoa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thúy Ngọc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Huy Lập
  Tổng Giám đốc
 • Lê Diệu Thúy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Thị Hương
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ