Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (XMD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
 • Tên quốc tế
  Xuan Mai Dao Tu Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Xuân Mai Đạo Tú
 • Trụ sở chính
  Khu phố Bê Tông,Đạo Tú,Tam Dương,Vĩnh Phúc
 • Điện thoại
  (0211)3895575/576
 • Fax
  (0211)3895574
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Đức Ứng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Trọng Diên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Cao Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Diên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Văn Định
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Nhung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thị Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Quang Tuyến
  Tổng Giám đốc
 • Trần Thanh Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Mạnh Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Phượng
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ