Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà (XLV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà
 • Tên quốc tế
  Song Da Construction and Service Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SONG DA SECO JSC
 • Trụ sở chính
  Số nhà A86-TT9, khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  024 66602550
 • Fax
  024 33545647
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Xuân Chính
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Công Tinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Xuân Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Đình Khương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quang Hưng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đinh Hữu Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Ngoạn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Xuân Chính
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Anh Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Vũ Quyền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Xuân Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Đình Khương
  Kế toán trưởng
 • Ngô Đình Khương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ