Công ty cổ phần X20 (X20: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần X20
 • Tên quốc tế
  X20 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  X20.Co
 • Trụ sở chính
  Số 35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  (024) 38645077
 • Fax
  (024) 38641208
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
 • Ngành
  Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Văn Đô
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Sỹ Tâm
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Vũ Thúy Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Chí Khoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chu Văn Đệ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thanh Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Đông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Thị Hoa
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Ngô Thị Thu Hòa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Sỹ Tâm
  Tổng Giám đốc
 • Hà Chí Khoa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Đông
  Phó Tổng Giám đốc
 • Chu Văn Đệ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Vũ Thúy Anh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Đình Duy
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ