Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh (WTN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh
 • Tên quốc tế
  Tay Ninh Water Supply Sewerage Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Tayninh Wassco
 • Trụ sở chính
  Số 489, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại
  (0276) 3822 240
 • Fax
  (0276) 3822 243
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trịnh Thành Nghiêm
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lều Mạnh Huy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Đức Vũ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Bảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Kiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Công Tuân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trương Thùy Dương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Ngọc Công
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thế Bảo
  Tổng Giám đốc
 • Lê Thanh Việt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Đình Thung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Thị Bích Thảo
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thế Bảo
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ