Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin (WTC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin
 • Tên quốc tế
  VinaComin – Waterway Transport Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VWTC
 • Trụ sở chính
  169 Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại
  +84-(0)33-351.80.69
 • Fax
  +84-(0)33-351.80.59
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Chín
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Vũ Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thế Trọng Toản
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Văn Tâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Anh Khoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Đức Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Trung Úy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Đại
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Thu Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Thanh Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Văn Tâm
  Tổng Giám đốc
 • Trần Vũ Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thế Trọng Toản
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Thanh Loan
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ