Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây (WCS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây
 • Tên quốc tế
  West Coach Station Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BXMT
 • Trụ sở chính
  395 Kinh Dương Vương,P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 38.776.594 / (0)8-37.521.517
 • Fax
  028 38.752.853
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Du lịch & Giải trí
 • Ngành
  Du lịch
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Thị Mỹ Hạnh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Thừa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Tùng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đoàn Thị Giao Thuyết
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trương Nguyễn Thiên Kim
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ngọc Thừa
  Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Phương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Nguyễn Nguyên Huân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Thành
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Văn Thành
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ