Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (VWS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Vietnam Water, Sanitation and Environment Joint Stock Company - JSC
 • Viết tắt
  VIWASE
 • Trụ sở chính
  Số 5 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
 • Điện thoại
  02438281429
 • Fax
  (84 4) 38284760
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thanh Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đoàn Nam Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Bá Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phùng Ngọc Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thành Tài
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thị Thúy Nga
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Nhất Việt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Hậu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Văn Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thành Tài
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Nguyên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Mạnh Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Kiên Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Lan Phương
  Kế toán trưởng
 • Đoàn Nam Anh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ