Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (VVN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Viet Nam Industrial Construction Corporation
 • Viết tắt
  Vinaincon
 • Trụ sở chính
  Toà nhà Vinaincon, số 5, đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3514 2145
 • Fax
  024 3856 0629
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Gia Du
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Thành
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Đức Y
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Chí Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thu Nga
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ngọc Cường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Quang Cường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Chí Cường
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Tạ Đăng Tính
  Phó Tổng Giám đốc
 • Chu Tuấn Ngọc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Thế Hiển
  Kế toán trưởng
 • Lê Đức Thọ
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ