Công ty cổ phần vận tải đa phương thức VIETRANSTIMEX (VTX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần vận tải đa phương thức VIETRANSTIMEX
 • Tên quốc tế
  VIETRANSTIMEX MULTIMODAL TRANSPORT HOLDING COMPANY
 • Viết tắt
  VIETRANSTIMEX
 • Trụ sở chính
  80-82 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại
  0511.3840399-3821626
 • Fax
  0511.3822478-3822376
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Bá Thọ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Vũ Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Duy Nghi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Doãn Kiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Hoàng Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Tường Minh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Ông Văn Khương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thu Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Hoàng Phương
  Tổng Giám đốc
 • Phan Văn Phúc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Tứ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Thị Ngọc Hà
  Kế toán trưởng
 • Võ Duy Nghi
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ