Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (VTV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng
 • Tên quốc tế
  VICEM Materials Transport Cement Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VICEMCOMATCE.,JSC
 • Trụ sở chính
  21B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại
  02.438457328/02.438457458
 • Fax
  02.438457186
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Xuân Khôi
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trịnh Quang Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Trung Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Vũ Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phùng Thanh Hồng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trịnh Bích Liên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tạ Hữu Hiển
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Trung Hiếu
  Tổng Giám đốc
 • Trịnh Công Giang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phùng Thanh Hồng
  Kế toán trưởng
 • Phùng Thanh Hồng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ