Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư vi na ta ba (VTJ: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư vi na ta ba
 • Tên quốc tế
  Vi na ta ba trading and investment joint-stock company
 • Viết tắt
  VTFI
 • Trụ sở chính
  Số 88 Đường 3/2, Phường 7, Quân 11, Tp.HCM
 • Điện thoại
  0839560681
 • Fax
  0839560682
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
 • Ngành
  Thuốc lá
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Triết
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thu Nguyệt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Thuận
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Thái Hoàng Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Khả Tuyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Trọng Tài
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Sỹ Khoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Mai Thủy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thu Bình
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Dung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đức Thuận
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thế Tòng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Cao Phước Thái Hòa
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ