Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái (VTH: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái
 • Tên quốc tế
  VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION
 • Viết tắt
  VITHAICO
 • Trụ sở chính
  Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
 • Điện thoại
  0251 3836 158
 • Fax
  0251 3836 297
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Công nghệ
 • Ngành
  Thiết bị viễn thông
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phan Hoàng Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Tường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Vĩ Kiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Hữu Luyện
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Dương Thị Hồng Phượng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Hoàng Liên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Mai Phan Cẩm Tú
  Tổng Giám đốc
 • Vương Thanh Tùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Đình Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thế Vỹ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Thị Xuân The
  Kế toán trưởng
 • Hồ Thị Hoa
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ