Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP (VTE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP
 • Tên quốc tế
  VINACAP TELECOM ELECTRONICS JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  VINACAP.JSC
 • Trụ sở chính
  Dốc Vân, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  02435377989
 • Fax
  02435377988
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Công nghệ
 • Ngành
  Thiết bị viễn thông
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Ngô Hoàng Phương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Xuân Thái
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ngô Hữu Tâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quốc Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Hồng Hạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Trình
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Ninh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Hoàng Công
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đinh Quang Hữu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Hồng Hạnh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thu Thanh
  Kế toán trưởng
 • Lê Anh Xuân
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ