Công ty Cổ phần viễn thông VTC (VTC: HNX) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần viễn thông VTC
 • Tên quốc tế
  VTC Telecommunications Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VTC
 • Trụ sở chính
  Lầu 3, 750 Điện Biên Phủ, Quận 10, Phường 11,TP.HCM
 • Điện thoại
  028 383.11.06
 • Fax
  028 3830.02.53
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Viễn thông
 • Ngành
  Dịch vụ viễn thông cố định
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Xuân Tiến
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hồ Lê Nhật Hoan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Hùng Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Văn Bằng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thiện Lợi
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Minh Vũ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Xuân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Xuân Tiến
  Tổng Giám đốc
 • Bùi Văn Bằng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Mua
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thụy Kiều Giang
  Kế toán trưởng
 • Dương Thị Hoàng Cát
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ