Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình
 • Tên quốc tế
  Viettronics Tan Binh Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VTB
 • Trụ sở chính
  248 A Nơ Trang Long, P.12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
 • Điện thoại
  028 3516 3885
 • Fax
  028 3516 3886
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
 • Ngành
  Đồ điện tử
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Bùi Mạnh Hùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Kỳ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Trung Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Văn Viết Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Dương Ngọc Duy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phước Hiệp
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Bảo Thạch
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Văn Đức
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Dương Ngọc Duy
  Tổng Giám đốc
 • Văn Viết Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Trung Thanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Thị Thùy Linh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Chí Thắng
  Đại diện công bố thông tin
 • Đào Trung Thanh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ