Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành (VT1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành
 • Tên quốc tế
  Ben Thanh Material Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SUNIMEX MATERIAL
 • Trụ sở chính
  4-6-8 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM
 • Điện thoại
  +84-(0)38-216143-216142
 • Fax
  +84-(0)38-216144
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Bảo Vân
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Đức Phú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quang Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Văn Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Thái
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Minh Hoàng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trịnh Thị Kim Chi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Đình Ngôn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Văn Tú
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ngọc Thái
  Tổng Giám đốc
 • Đỗ Phú Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lương Ngân Phân
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ