Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (VST: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Viet Nam Sea Transport and Chartering Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VITRANSCHART JSC
 • Trụ sở chính
  428 Nguyễn Tất Thành, P18, Quận 4, TP. HCM.
 • Điện thoại
  028 3940 4271
 • Fax
  028 3940 4711
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Huỳnh Nam Anh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Cẩm Hà
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Minh Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Thị Thu Vân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lã Thị Liên Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Thanh Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Băng Tâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Cẩm Hà
  Tổng Giám đốc
 • Dương Đình Ninh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Hiểu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mai Thị Thu Vân
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thế Lê Nhân
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ