Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VSN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản
 • Tên quốc tế
  Vissan Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản - Vissan
 • Trụ sở chính
  420 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 3553 3999/3888
 • Fax
  028 3553 3939
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Phúc Khoa
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Trung Lâm
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc An
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Đăng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Quang Giàu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hoàng Sơn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Thanh Tâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Quang Liêm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ngọc An
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đăng Phú
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Văn Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Minh Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Quang Giàu
  Kế toán trưởng
 • Huỳnh Quang Giàu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ