Công ty Cổ phần Container phía Nam (VSG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Container phía Nam
 • Tên quốc tế
  South Vietnam Container Shipping Joint Stock Company.
 • Viết tắt
  VICONSHIP SAIGON
 • Trụ sở chính
  11 Nguyễn Huệ, phường Bên Nghé, Q1, Tp.Hô Chí Minh.
 • Điện thoại
  +84-(083)-821.81.53
 • Fax
  +84-(083)-914.39.59
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Ngô Xuân Hòa
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Tiến Ngọc
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Văn Luân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Kim Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàng An
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Sĩ Sênh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Dũng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Chính Trực
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Mạnh Cường
  Tổng Giám đốc
 • Hoàng Đình Quảng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lương Cao Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thượng Bồng
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thượng Bồng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ