Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần (VSF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần
 • Tên quốc tế
  Vietnam Southern Food Corporation - Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Tổng công ty Lương thực Miền Nam - Công ty cổ phần
 • Trụ sở chính
  Số 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 38370026
 • Fax
  028 38365898
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Nông sản và thủy hải sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Mạnh Hoài
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hoài
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bạch Ngọc Văn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Ngọc Khanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Đạt
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Như Khoa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Thảo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ngọc Nam
  Tổng Giám đốc

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ