Công ty Cổ phần đại lý hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần đại lý hàng hải Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Vosa Ocean Shipping Agency Corporation
 • Viết tắt
  VOSA CORPORATION
 • Trụ sở chính
  Lầu 5 Petroland Tower, Số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  +84-(0)8-54161820 - 54161821 - 5416822
 • Fax
  +84-(0)8-54161823 - 54161824
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Mạnh Cường
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Xuân Trung
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Hoa Phòng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thanh Trang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoài An
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Vũ Khoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Việt
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đặng Thị Hồng Liên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Xuân Hưng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Hoàng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Mạnh Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Xuân Trung
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thanh Trang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Vũ Khoa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Hoa Phòng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Văn Khánh
  Giám đốc Tài chính
 • Võ Trung Thắng
  Kế toán trưởng
 • Trần Công Toàn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ