Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Cao su Viet Nam Industrial Zone and Urban Development Joint stock company
 • Viết tắt
  VINARUCO
 • Trụ sở chính
  Số 12 Nguyễn An, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, Hải Dương
 • Điện thoại
  2203838028
 • Fax
  2203838024
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Trung Thái
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Mai Viết Xuân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Kim Chung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Tiến Vượng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Chành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Minh Quốc Sang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Văn Hồi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thanh Ngọc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đức Huỳnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Thành
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Ngọc Thảo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Gia Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thế Phương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Ngọc Thảo
  Kế toán trưởng
 • Phạm Ngọc Thảo
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ