Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu
 • Tên quốc tế
  Vung Tau Real Estate and Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VTRECJ.CO
 • Trụ sở chính
  54 Võ Thị Sáu, Phường 2, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Điện thoại
  +84-(0)64-385.49.06
 • Fax
  +84-(0)64-385.22.85
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lý Thanh Nhã
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Vân Chính
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Phôi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Đình Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Bé
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàng Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Đình Phương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hoàng Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Jonathan David Fiorello
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
  Tổng Giám đốc
 • Trần Tuấn Linh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Phôi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thúy
  Kế toán trưởng
 • Phan Đức Việt
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ