Công ty Cổ phần Giám định Vinacomin (VQC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Giám định Vinacomin
 • Tên quốc tế
  Vinacomin-Quacontrol Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VINACOMIN QUACONTROL VQC
 • Trụ sở chính
  55 Lê Thánh Tông, phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại
  +84-(0)33-62.48.01
 • Fax
  +84-(0)33-62.48.03
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Đức Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thanh Thảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Thị Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Hải Yến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Ngọc Trinh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ngọc Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Văn Mạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thanh Thảo
  Kế toán trưởng
 • Phạm Thị Thu Thủy
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ