Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc (VPW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc
 • Tên quốc tế
  Vinh Phuc Water Supply and Drainage Joint Stock Company No.1
 • Viết tắt
  VPW
 • Trụ sở chính
  Số 14 Lý Bôn, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
 • Điện thoại
  0211 3861 229
 • Fax
  0211 3860 493
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đỗ Thanh Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Khánh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Kim Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Duy Thập
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Thị Thúy Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ninh Duy Giang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Quỳnh Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Huy Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Khánh
  Tổng Giám đốc
 • Trần Duy Thập
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Thị Thúy Ngọc
  Kế toán trưởng
 • Trần Duy Thập
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ