Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest
 • Tên quốc tế
  Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest
 • Trụ sở chính
  Số 177, tổ 51, Trung Kính, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 6258 3535
 • Fax
  024 6258 3636
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Tô Như Toàn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Chu Đức Lượng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hồng Châu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tô Như Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Diệu Tú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Vụ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thu Trà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trịnh Thị Hồng Nhung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tô Như Toàn
  Tổng Giám đốc
 • Đoàn Châu Phong
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Nguyên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lâm Hoàng Đăng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Tô Như Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Hồng Châu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thu Trà
  Kế toán trưởng
 • Đỗ Thị Thanh Phương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ