Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
 • Tên quốc tế
  Van Phat Hung Corporation
 • Viết tắt
  VPH Corp
 • Trụ sở chính
  89 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  08.37760900 - 08.37850011 - 08.37850999
 • Fax
  08.37852500 - 08.37854422 - 08.37760902
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trương Thành Nhân
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Nguyễn Như Nguyện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Thanh Huyền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thu Oanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Ngọc Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thị Thu Thủy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Như Sương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thanh Phương Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Anh Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Trần Thu Oanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Nguyễn Như Nguyện
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Hồng Phượng
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ