Công ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam (VPD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Viet Nam Power Development Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VNPD
 • Trụ sở chính
  Tầng 2- CT2- 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 22131580
 • Fax
  024 35527987
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thanh Tùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Khóa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Được
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tùng Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thịnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Khuất Quang Mậu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Minh Trung
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hồ Quang Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Tuyết
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Tấn Nhật
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đinh Thị Diễm Quỳnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thanh Tùng
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Đình Lê
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Thế Chuyền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tùng Phương
  Kế toán trưởng
 • Phạm Đình Lê
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ