Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP (VPA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP
 • Tên quốc tế
  VP PETROCHEMICAL TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  VP
 • Trụ sở chính
  P.7.03, Central Tower, 43 Quảng Trung, Hồng Bàng, hải Phòng.
 • Điện thoại
  031.3730011
 • Fax
  031.3730012
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Khánh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Thanh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Minh Thao
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Đức Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thanh Hảo
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Thành
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Chiến Thắng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Minh Thao
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Thị Mai
  Giám đốc Tài chính
 • Đặng Minh Thao
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ