Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Viet Nam Ocean Shipping Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VOSCO
 • Trụ sở chính
  Số 215 phố Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại
  +84-(0)31-3731.033
 • Fax
  +84-(0)31-3731.652
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Bùi Việt Hoài
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Cao Minh Tuấn
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Minh Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Đăng Khoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Việt Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Tuấn Nam
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Cao Minh Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Lê Việt Tiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lâm Phúc Tú
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Bá Trường
  Kế toán trưởng
 • Vũ Trường Thọ
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ