Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – CTCP (VOC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – CTCP
 • Tên quốc tế
  Vietnam Vegetable Oils Industry Corporation - Join stock Company
 • Viết tắt
  Vocarimex
 • Trụ sở chính
  58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường ĐaKao,Q.1, TP.HCM
 • Điện thoại
  028 382 94513
 • Fax
  028 382 90586
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Kim Thành
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Hồng Lĩnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Lệ Nguyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Xuân Liễu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hùng Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Lê Trà My
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Xuân Liễu
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hùng Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Thanh Tùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Quốc Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Anh Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hồ Minh Sơn
  Giám đốc Tài chính
 • Hồ Minh Sơn
  Kế toán trưởng
 • Hồ Minh Sơn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ