Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I (VNY: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I
 • Tên quốc tế
  Vietnam Veterinary Products Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VINAVETCO.,JSC
 • Trụ sở chính
  Số 88 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại
  0243 869 1262
 • Fax
  0243 869 1263
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Anh Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Tiếp
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Hồng Quynh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Văn Đôn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Đức Liên
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  Kế toán trưởng
 • Phạm Thị Thu Anh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ