Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
 • Tên quốc tế
  The Van cargoes and Foreign trade logistics joint stcok company
 • Viết tắt
  VNT LOGISTICS
 • Trụ sở chính
  Số 2 Bích Câu – Quốc Tử Giám – Đống Đa – Hà Nội
 • Điện thoại
  024 37.32.10.90
 • Fax
  024 37.32.10.83
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận chuyển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Xuân Giang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Ngọc Loan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thế Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Công Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lương Ngọc Bảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Minh Châu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Lan Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Xuân Giang
  Tổng Giám đốc
 • Trần Công Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Thị Thu Hiền
  Kế toán trưởng
 • Đỗ Thị Thu Hiền
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ