Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
 • Tên quốc tế
  The Van cargoes and Foreign trade logistics Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VNLOGISTICS.,JSC
 • Trụ sở chính
  Số 2 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  732 1090
 • Fax
  732 1083
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận chuyển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Xuân Giang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Bích Lân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Duy Hiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Tuấn Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lương Ngọc Bảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Công Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thế Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Thị Nhung
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Bình Nguyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quốc Thiên Kim
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Công Thành
  Tổng Giám đốc
 • Lê Đại Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Thị Thu Hiền
  Kế toán trưởng
 • Trương Thị Nhung
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ