Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Vietnam Sun Corporation
 • Viết tắt
  Vinasun Corp
 • Trụ sở chính
  648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại
  2838277178
 • Fax
  2839526410
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Du lịch & Giải trí
 • Ngành
  Du lịch
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đặng Phước Thành
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Tạ Long Hỷ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Anh Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Đình Quý
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Thị Lan Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Thanh Bình Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Bắc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Thị Kim Hoàng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Văn Tương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Trần Thanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thị Thám Hoa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Thị Lan Phương
  Tổng Giám đốc
 • Đặng Phước Hoàng Mai
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Bảo Toàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Đăng Thư
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Thành Duy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Văn Sỹ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Tạ Long Hỷ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Trọng Duy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Hoàng Sang
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ