Tổng Công ty Cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Vietnam National Reinsurance Cooporation
 • Viết tắt
  VINARE
 • Trụ sở chính
  141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, hà Nội
 • Điện thoại
  024 39.42.23.54
 • Fax
  024 39.42.23.51
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Bảo hiểm
 • Ngành
  Tái bảo hiểm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phan Kim Bằng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Công Tứ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Sỹ Danh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Xuân Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình An
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Vĩnh Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Nam Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Trung Tính
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Phan Việt Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Ngọc Vượng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Thanh Hiền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Công Tứ
  Tổng Giám đốc
 • Yves-Daniel Cochand
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Mạnh Linh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mai Xuân Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lưu Thị Việt Hoa
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Minh Châu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ