Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Vietnam Dairy Products Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VINAMILK
 • Trụ sở chính
  Số 10, Đường Tân Trào, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
 • Điện thoại
  (028) 54 155 555
 • Fax
  (028) 54 161 226
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Thị Băng Tâm
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Lê Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Kiều Liên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lee Meng Tat
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Alain Xavier Cany
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Chí Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Bá Dương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thành Liêm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Thị Thu Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Michael Chye Hin Fah
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trung Kiên
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Trí Thức
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Tuyết Mai
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Mai Kiều Liên
  Tổng Giám đốc
 • Mai Hoài Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Minh Văn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Thị Hương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quốc Khánh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thanh Hòa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Minh Tiên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Quốc Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Thị Thu Trang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thành Liêm
  Giám đốc Tài chính
 • Lê Thành Liêm
  Kế toán trưởng
 • Lê Quang Thanh Trúc
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ