Công ty Cổ phần LOGISTICS VINALINK (VNL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần LOGISTICS VINALINK
 • Tên quốc tế
  Vinalink International Freight Forwarders
 • Viết tắt
  VINALINK
 • Trụ sở chính
  145-147 Nguyễn Tất Thành, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 3825.53.89
 • Fax
  028 3940.53.31
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Thế Đức
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Nam Tiến
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trương Minh Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Quang Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Bình Nguyên
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phan Phương Tuyền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trang Anh Xuân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Nam Tiến
  Tổng Giám đốc
 • Đinh Quang Ngọc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Quốc Bảo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Anh Nam
  Kế toán trưởng
 • Hoàng Thị Duy Thảo
  Đại diện công bố thông tin