Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Việt Nam (VNI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Vien Nam Land Investment Corporation
 • Viết tắt
  VINALAND INVEST CORP.
 • Trụ sở chính
  B17 đường D4, Khu tái định cư Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ,Quận 7, TP. HCM
 • Điện thoại
  028 37851501
 • Fax
  028 37851503
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Bình Long
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Lê Hiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Cảnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Thái
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Tài
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Lê Hiệp
  Tổng Giám đốc
 • Kiều Thanh Vân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lương Bá Đàng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Bình Long
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ