Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
 • Tên quốc tế
  Vietnam Golf Tourism Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VINAGOLF
 • Trụ sở chính
  62 Trần Huy Hiệu P12, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  +84-(0)38.634.999
 • Fax
  +84-(0)38.634.888
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Du lịch & Giải trí
 • Ngành
  Khách sạn
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Tsan Quay Liang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hương Giang
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Mến
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Cường Dũng
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Phan Thị Hồng Vân
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Mạnh Tiến
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Công Khanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Ngọc Thanh Mai
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trần Hằng Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Thị Hồng Vân
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hương Giang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hồ Nguyễn Duy Khương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Huệ Trinh
  Giám đốc Tài chính
 • Bùi Tấn Khải
  Kế toán trưởng
 • Trần Thị Lưu Thủy
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ