Công ty Cổ phần VNINAFREIGHT (VNF: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần VNINAFREIGHT
 • Tên quốc tế
  Vinafreight International Freight Forwarders Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Vinafreight Co
 • Trụ sở chính
  A8 Trường Sơn, Phường 2, Q. Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện thoại
  (84-8) 3844 6409 – 3844 6410
 • Fax
  (84-8) 3848 8359
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Bích Lân
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Tuấn Ngọc
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Huy Diệu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Minh Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chu Việt Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tôn Thất Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Duy Hiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Hùng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hồng Kim Chi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Phương Tuyền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Bích Lân
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Huy Diệu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Ngọc Anh
  Kế toán trưởng
 • Lê Thị Ngọc Anh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ