Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Vietnam Electricity Construction Joint-stock Corporation
 • Viết tắt
  VNECO
 • Trụ sở chính
  344 Đường Phan Châu Trinh, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng
 • Điện thoại
  +84-(0)511-56.23.61
 • Fax
  +84-(0)511-56.23.67
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đoàn Đức Hồng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ngô Văn Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Mạnh Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Anh Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tịnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đậu Thảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quang Cần
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Chí Dũng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Minh Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Văn Cường
  Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Huy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Hữu Minh Huy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Khôi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Anh Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tịnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Quang Cần
  Kế toán trưởng
 • Trần Văn Huy
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ