Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
 • Tên quốc tế
  VNDIRECT Securities Corporation
 • Viết tắt
  VNDIRECT
 • Trụ sở chính
  Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du,Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 39.72.45.68
 • Fax
  024 39.72.46.00
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tài chính
 • Ngành
  Dịch vụ đầu tư
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Minh Hương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Christopher Bertram Brinkeborn Beselin
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàng Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Lê Nhật Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thúy Nga
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Thanh Bình Minh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Minh Hạnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Minh Hương
  Tổng Giám đốc
 • Trần Vũ Thạch
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Nam Hương
  Giám đốc Tài chính
 • Nguyễn Thị Hà Ninh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Tuyết
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ