Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP (VNA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP
 • Tên quốc tế
  VINASHIP Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VINASHIP
 • Trụ sở chính
  Số 1 Hoàng Văn Thụ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng.
 • Điện thoại
  0313 842 151
 • Fax
  0313 842 171
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Văn Nghi
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vương Ngọc Sơn
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Mai Xuân Ngoạt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quang Chính
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Dũng Chiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hải Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lã Thị Liên Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bùi Ngọc Thanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Ngọc Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vương Ngọc Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Dương Ngọc Tú
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Duy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Dũng Chiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Thanh Hương
  Kế toán trưởng
 • Trần Danh Tuyên
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ