Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP (VNA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

  • Tên pháp định
    Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP
  • Tên quốc tế
    VINASHIP Joint Stock Company
  • Viết tắt
    VINASHIP
  • Trụ sở chính
    Số 1 Hoàng Văn Thụ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng.
  • Điện thoại
    +84-(0)31-384.10.34
  • Fax
    +84-(0)31-384.21.71
  • Website

CHI TIẾT

  • Thành viên của TTGD
     
  • Lĩnh vực
    Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
  • Ngành
    Vận tải biển
  • Số chi nhánh
    0
  • Số nhân viên
    0

BAN LÃNH ĐẠO

  • Tên
    Chức vụ
  • Mai Xuân Ngoạt
    Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Vương Ngọc Sơn
    Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Nguyễn Quang Duy
    Ủy viên Hội đồng quản trị
  • Phạm Văn Toàn
    Ủy viên Hội đồng quản trị
  • Đỗ Hùng Dương
    Ủy viên Hội đồng quản trị
  • Dương Ngọc Tú
    Ủy viên Hội đồng quản trị
  • Tô Hanh
    Trưởng Ban Kiểm soát
  • Trần Thị Kim Lan
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Đinh Huy Dũng
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Vương Ngọc Sơn
    Tổng Giám đốc
  • Dương Ngọc Tú
    Phó Tổng Giám đốc
  • Nguyễn Quang Duy
    Phó Tổng Giám đốc
  • Trần Dũng Chiến
    Phó Tổng Giám đốc
  • Trần Thị Thanh Hương
    Kế toán trưởng
  • Trần Danh Tuyên
    Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ