Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải (VMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải
 • Tên quốc tế
  Vietnam Maritime Development Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VIMADECO
 • Trụ sở chính
  số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
 • Điện thoại
  031.3836379
 • Fax
  031.3836151
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Quang Trung
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Chí Kiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Thị Ngọc Biển
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Trường Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Phước Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tạ Kim Chi
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Xuân Trường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Thu Hiền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Mai Tiến Sỹ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Chí Kiên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Thanh Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đậu Anh Dũng
  Kế toán trưởng
 • Trần Thị Thu Huyền
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ