Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO (VMI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO
 • Tên quốc tế
  VISACO MINERAL AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  VISACO
 • Trụ sở chính
  Số 05 - Thân Cảnh Phúc, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 • Điện thoại
  (+84-0511) 36.745.88
 • Fax
  (+84-0511) 36.745.88
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Văn Bình
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Văn Hiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Thế Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quang Thạch
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thanh Tùng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bùi Quang Đức
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Minh Tú
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phùng Đại Hải
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thái Vũ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Văn Hiệp
  Kế toán trưởng
 • Lê Thanh Tùng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ