Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex
 • Tên quốc tế
  Vimedimex Medi-Pharma Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VIMEDIMEX
 • Trụ sở chính
  246 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 TP HCM
 • Điện thoại
  (08) 3899 0164
 • Fax
  (08) 3899 0165
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Bán lẻ dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thị Loan
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tiến Hùng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Đoan Trang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thanh Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bạch Quốc Chính
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Dung
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thanh Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hồng Nga
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quốc Cường
  Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Minh Thùy
  Tổng Giám đốc
 • Trương Thị Lan
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Phúc Thịnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bạch Quốc Chính
  Phó Tổng Giám đốc
 • Tạ Quang Trường
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Xuân Tiền
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ