Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex
 • Tên quốc tế
  Vimedimex Medi-Pharma Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VIMEDIMEX
 • Trụ sở chính
  246 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 8398441 - 8396012 - 8398449
 • Fax
  028 8325953
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Bán lẻ dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thị Loan
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tiến Hùng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Đình Huynh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Đoan Trang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Tiến Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Dung
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Bá Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đắc Quang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Minh Thùy
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quốc Cường
  Tổng Giám đốc
 • Tạ Quang Trường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Sen
  Phó Tổng Giám đốc
 • Tạ Quang Trường
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Xuân Tiền
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ