Công ty cổ phần Cấp nước Vĩnh Long (VLW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Cấp nước Vĩnh Long
 • Tên quốc tế
  Vinh Long Water Supply Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VWACO
 • Trụ sở chính
  Số 02, đường Hưng Đạo Vương, phường 1, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
 • Điện thoại
  070 382 2583
 • Fax
  070 382 9423
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đặng Tấn Chiến
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Văn Nhàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Thiện Ngọc Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Quyến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tấn Phát
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lương Minh Triết
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Huỳnh Mai
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hồng Nhung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tấn Phát
  Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Bản
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quốc Đạt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Thiện Ngọc Minh
  Kế toán trưởng
 • Đặng Tấn Chiến
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ